Sản phẩm nổi bật

Máy đếm tiền

1. Ưu điểm của thiết bị. – Kiểm giả và nhận biết tiền không cùng mệnh giá tuyệt đối chính xác, có sự ổn định cao, hạn chế bắt nhầm tiền khi máy có nhiều bụi bám vào hệ thống mắt phát hiện. 2. Cam kết hậu mãi sau khi bán hàng. – Bảo hành tận nơi 18 tháng, bảo trỉ máy vĩnh viễn. – Giao hàng miễn phí, hướng dẫn sử dụng tận tình
5.200.000 3.800.000
Ưu điểm của thiết bị. – Kiểm giả và phân lẫn loại tiền tuyệt đối chính xác. có sự ổn định cao, hạn chế bắt nhầm tiền khi máy có nhiều bụi bám vào hệ thống mắt phát hiện. Cam kết hậu mãi sau khi bán hàng. – Bảo hành tận nơi 18 tháng, bảo trỉ máy vĩnh viễn. – Giao hàng miễn phí, hướng dẫn sử dụng tận tình.
Liên hệ
1. Ưu điểm của thiết bị. – Kiểm giả và nhận biết tiền không cùng mệnh giá tuyệt đối chính xác, có sự ổn định cao, hạn chế bắt nhầm tiền khi máy có nhiều bụi bám vào hệ thống mắt phát hiện. 2. Cam kết hậu mãi sau khi bán hàng. – Bảo hành tận nơi 18 tháng, bảo trỉ máy vĩnh viễn. – Giao hàng miễn phí, hướng dẫn sử dụng tận tình.
5.200.000 3.800.000
Ưu điểm của thiết bị. – Kiểm giả và phân lẫn loại tiền tuyệt đối chính xác. có sự ổn định cao, hạn chế bắt nhầm tiền khi máy có nhiều bụi bám vào hệ thống mắt phát hiện. Cam kết hậu mãi sau khi bán hàng. – Bảo hành tận nơi 18 tháng, bảo trỉ máy vĩnh viễn. – Giao hàng miễn phí, hướng dẫn sử dụng tận tình.
4.700.000 3.700.000

Thiết bị khác